Påkrevd snitt for å bli tannlege

Hvilket snitt trenger du for å bli tannlege? Under ser du poenggrensene til relevante utdanninger i 2021. Grafene nederst viser hvordan kravene har utviklet seg de siste årene. Trykk på et studium for å få vite mer om hva som trengs for å komme inn.

StedStudiumPoenggrense, ordinærPoenggrense, førstegangPoenggrenser,
ordinær /
førstegang
UiBOdontologi66,55966,5 / 59Universitetet i Bergen tannlege
UiOOdontologi675967 / 59Universitetet i Oslo tannlege
UiTOdontologi66,258,266,2 / 58,2Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet tannlege

Hva tjener man i dette yrket?

Poenggrenser 2014–2021, ordinær kvote

Poenggrenser 2014–2021, kvote for førstegangsvitnemål