Snittkrav for praktisk teologi ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FiH)

Hvilket snitt trengs for å komme inn? Alle søkere slapp inn etter hovedopptaket for praktisk teologi ved FiH både i ordinær kvote og kvoten for førstegangsvitnemål i 2021.

Se også