Snittkrav for sykepleie, Sandvika ved VID vitenskapelige høgskole

Hvilket snitt trengs for å komme inn? Poenggrensen etter hovedopptaket for sykepleie, Sandvika ved VID var 56,8 i ordinær kvote og 40,5 for de med førstegangsvitnemål i 2021. Påkrevd snitt i ordinær kvote var derfor 5,68 ikke inkludert eventuelle tilleggspoeng. Påkrevd snitt i kvoten for førstegangsvitnemål var 4,05 ikke inkludert eventuelle tilleggspoeng.

Lignende studier

Se også