Snittkrav for sykepleie, Sandnessjøen ved VID vitenskapelige høgskole

Hvilket snitt trengs for å komme inn? Poenggrensen etter hovedopptaket for sykepleie, Sandnessjøen ved VID var 52,3 i ordinær kvote og 43,3 for de med førstegangsvitnemål i 2021. Påkrevd snitt i ordinær kvote var derfor 5,23 ikke inkludert eventuelle tilleggspoeng. Påkrevd snitt i kvoten for førstegangsvitnemål var 4,33 ikke inkludert eventuelle tilleggspoeng.

Lignende studier

Se også