Snittkrav for regnskap ved Høgskolen i Østfold (HiØ)

Hvilket snitt trengs for å komme inn? Poenggrensen etter hovedopptaket for regnskap ved HiØ var 43 i ordinær kvote i 2021. Påkrevd snitt i ordinær kvote var derfor 4,3 ikke inkludert eventuelle tilleggspoeng. Alle slapp inn i kvoten for førstegangsvitnemål.

Se også