Snittkrav for internasjonal kommunikasjon ved Høgskolen i Østfold (HiØ)

Hvilket snitt trengs for å komme inn? Alle søkere slapp inn etter hovedopptaket for internasjonal kommunikasjon ved HiØ både i ordinær kvote og kvoten for førstegangsvitnemål i 2021.

Se også