Snittkrav for historie, årsstudium ved Høgskulen i Volda (HVO)

Hvilket snitt trengs for å komme inn? Alle søkere slapp inn etter hovedopptaket for historie, årsstudium ved HVO både i ordinær kvote og kvoten for førstegangsvitnemål i 2021.

Se også