Snittkrav for IT og informasjonssystemer, Bø ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

Hvilket snitt trengs for å komme inn? Poenggrensen etter hovedopptaket for IT og informasjonssystemer, Bø ved USN var 44,7 i ordinær kvote og 28,5 for de med førstegangsvitnemål i 2021. Påkrevd snitt i ordinær kvote var derfor 4,47 ikke inkludert eventuelle tilleggspoeng. Påkrevd snitt i kvoten for førstegangsvitnemål var 2,85 ikke inkludert eventuelle tilleggspoeng.

Se også