Snittkrav for historie, Horten, årsstudium ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

Hvilket snitt trengs for å komme inn? Alle søkere slapp inn etter hovedopptaket for historie, Horten, årsstudium ved USN både i ordinær kvote og kvoten for førstegangsvitnemål i 2021.

Se også