Snittkrav for Økonomi og administrasjon ved Universitetet i Stavanger (UiS)

Hvilket snitt trengs for å komme inn? Poenggrensen etter hovedopptaket for Økonomi og administrasjon ved UiS var 46,5 i ordinær kvote og 43,5 for de med førstegangsvitnemål i 2021. Påkrevd snitt i ordinær kvote var derfor 4,65 ikke inkludert eventuelle tilleggspoeng. Påkrevd snitt i kvoten for førstegangsvitnemål var 4,35 ikke inkludert eventuelle tilleggspoeng.

Se også