Snittkrav for yrkesfaglærer i teknikk og industriell produksjon, Kjeller, nettbasert ved Oslomet – storbyuniversitetet

Hvilket snitt trengs for å komme inn? Alle søkere slapp inn etter hovedopptaket for yrkesfaglærer i teknikk og industriell produksjon, Kjeller, nettbasert ved OsloMet i ordinær kvote i 2021. Ingen slapp inn i kvoten for førstegangsvitnemål.

Lignende studier

Se også