Snittkrav for tannteknikk ved Oslomet – storbyuniversitetet

Hvilket snitt trengs for å komme inn? Poenggrensen etter hovedopptaket for tannteknikk ved OsloMet var 51,7 i ordinær kvote og 42,7 for de med førstegangsvitnemål i 2021. Påkrevd snitt i ordinær kvote var derfor 5,17 ikke inkludert eventuelle tilleggspoeng. Påkrevd snitt i kvoten for førstegangsvitnemål var 4,27 ikke inkludert eventuelle tilleggspoeng.

Se også