Snittkrav for tegnspråk og tolking ved Oslomet – storbyuniversitetet

Hvilket snitt trengs for å komme inn? Poenggrensen etter hovedopptaket for tegnspråk og tolking ved OsloMet var 51,3 i ordinær kvote og 39 for de med førstegangsvitnemål i 2021. Påkrevd snitt i ordinær kvote var derfor 5,13 ikke inkludert eventuelle tilleggspoeng. Påkrevd snitt i kvoten for førstegangsvitnemål var 3,9 ikke inkludert eventuelle tilleggspoeng.

Se også