Snittkrav for sykepleie, Oslo ved Oslomet – storbyuniversitetet

Hvilket snitt trengs for å komme inn? Poenggrensen etter hovedopptaket for sykepleie, Oslo ved OsloMet var 50,6 i ordinær kvote og 45,6 for de med førstegangsvitnemål i 2021. Påkrevd snitt i ordinær kvote var derfor 5,06 ikke inkludert eventuelle tilleggspoeng. Påkrevd snitt i kvoten for førstegangsvitnemål var 4,56 ikke inkludert eventuelle tilleggspoeng.

Lignende studier

Se også