Snittkrav for politikk, juss og administrasjon ved Høgskolen i Molde (HiMolde)

Hvilket snitt trengs for å komme inn? Alle søkere slapp inn etter hovedopptaket for politikk, juss og administrasjon ved HiMolde både i ordinær kvote og kvoten for førstegangsvitnemål i 2021.

Se også