Snittkrav for marin logistikk og økonomi ved Høgskolen i Molde (HiMolde)

Hvilket snitt trengs for å komme inn? Alle søkere slapp inn etter hovedopptaket for marin logistikk og økonomi ved HiMolde både i ordinær kvote og kvoten for førstegangsvitnemål i 2021.

Se også