Snittkrav for sykepleie, Kristiansund ved Høgskolen i Molde (HiMolde)

Hvilket snitt trengs for å komme inn? Poenggrensen etter hovedopptaket for sykepleie, Kristiansund ved HiMolde var 48 i ordinær kvote og 37 for de med førstegangsvitnemål i 2021. Påkrevd snitt i ordinær kvote var derfor 4,8 ikke inkludert eventuelle tilleggspoeng. Påkrevd snitt i kvoten for førstegangsvitnemål var 3,7 ikke inkludert eventuelle tilleggspoeng.

Lignende studier

Se også