Snittkrav for lektor, 8.-13. trinn, språkfag ved Høgskolen i Innlandet (HINN)

Hvilket snitt trengs for å komme inn? Alle søkere slapp inn etter hovedopptaket for lektor, 8.-13. trinn, språkfag ved HINN både i ordinær kvote og kvoten for førstegangsvitnemål i 2021.

Lignende studier

Se også