Snittkrav for psykologi ved Høgskolen i Innlandet (HINN)

Hvilket snitt trengs for å komme inn? Poenggrensen etter hovedopptaket for psykologi ved HINN var 52,1 i ordinær kvote og 47,9 for de med førstegangsvitnemål i 2021. Påkrevd snitt i ordinær kvote var derfor 5,21 ikke inkludert eventuelle tilleggspoeng. Påkrevd snitt i kvoten for førstegangsvitnemål var 4,79 ikke inkludert eventuelle tilleggspoeng.

Se også