Snittkrav for music Business - Production ved Høgskolen i Innlandet (HINN)

Hvilket snitt trengs for å komme inn? Poenggrensen etter hovedopptaket for music Business - Production ved HINN var 39,6 i ordinær kvote og 32,4 for de med førstegangsvitnemål i 2021. Påkrevd snitt i ordinær kvote var derfor 3,96 ikke inkludert eventuelle tilleggspoeng. Påkrevd snitt i kvoten for førstegangsvitnemål var 3,24 ikke inkludert eventuelle tilleggspoeng.

Se også