Snittkrav for serviceledelse og markedsføring ved Høgskolen i Innlandet (HINN)

Hvilket snitt trengs for å komme inn? Alle søkere slapp inn etter hovedopptaket for serviceledelse og markedsføring ved HINN både i ordinær kvote og kvoten for førstegangsvitnemål i 2021.

Se også