Snittkrav for bedriftsøkonomi, Hamar ved Høgskolen i Innlandet (HINN)

Hvilket snitt trengs for å komme inn? Poenggrensen etter hovedopptaket for bedriftsøkonomi, Hamar ved HINN var 50 i ordinær kvote i 2021. Påkrevd snitt i ordinær kvote var derfor 5 ikke inkludert eventuelle tilleggspoeng. Alle slapp inn i kvoten for førstegangsvitnemål.

Se også