Snittkrav for utmarksforvaltning ved Høgskolen i Innlandet (HINN)

Hvilket snitt trengs for å komme inn? Poenggrensen etter hovedopptaket for utmarksforvaltning ved HINN var 44,5 i ordinær kvote og 39,3 for de med førstegangsvitnemål i 2021. Påkrevd snitt i ordinær kvote var derfor 4,45 ikke inkludert eventuelle tilleggspoeng. Påkrevd snitt i kvoten for førstegangsvitnemål var 3,93 ikke inkludert eventuelle tilleggspoeng.

Se også