Snittkrav for idrett, Elverum ved Høgskolen i Innlandet (HINN)

Hvilket snitt trengs for å komme inn? Alle søkere slapp inn etter hovedopptaket for idrett, Elverum ved HINN både i ordinær kvote og kvoten for førstegangsvitnemål i 2021.

Se også