Snittkrav for sykepleie, Elverum, deltid ved Høgskolen i Innlandet (HINN)

Hvilket snitt trengs for å komme inn? Poenggrensen etter hovedopptaket for sykepleie, Elverum, deltid ved HINN var 54,3 i ordinær kvote og 39 for de med førstegangsvitnemål i 2021. Påkrevd snitt i ordinær kvote var derfor 5,43 ikke inkludert eventuelle tilleggspoeng. Påkrevd snitt i kvoten for førstegangsvitnemål var 3,9 ikke inkludert eventuelle tilleggspoeng.

Lignende studier

Se også