Snittkrav for Økonomi og administrasjon, Lillehammer, bachelor ved Høgskolen i Innlandet (HINN)

Hvilket snitt trengs for å komme inn? Poenggrensen etter hovedopptaket for Økonomi og administrasjon, Lillehammer, bachelor ved HINN var 42,2 i ordinær kvote og 39,6 for de med førstegangsvitnemål i 2021. Påkrevd snitt i ordinær kvote var derfor 4,22 ikke inkludert eventuelle tilleggspoeng. Påkrevd snitt i kvoten for førstegangsvitnemål var 3,96 ikke inkludert eventuelle tilleggspoeng.

Se også