Snittkrav for lektor, 8.-13. trinn, kroppsøving og idrettsfag ved Nord universitet

Hvilket snitt trengs for å komme inn? Alle søkere slapp inn etter hovedopptaket for lektor, 8.-13. trinn, kroppsøving og idrettsfag ved NORD både i ordinær kvote og kvoten for førstegangsvitnemål i 2021.

Lignende studier

Se også