Snittkrav for nordområdestudier ved Nord universitet

Hvilket snitt trengs for å komme inn? Alle søkere slapp inn etter hovedopptaket for nordområdestudier ved NORD både i ordinær kvote og kvoten for førstegangsvitnemål i 2021.

Se også