Snittkrav for fornybar energi ved Høgskulen på Vestlandet (HVL)

Hvilket snitt trengs for å komme inn? Poenggrensen etter hovedopptaket for fornybar energi ved HVL var 35,1 i ordinær kvote i 2021. Påkrevd snitt i ordinær kvote var derfor 3,51 ikke inkludert eventuelle tilleggspoeng. Alle slapp inn i kvoten for førstegangsvitnemål.

Se også