Snittkrav for informasjonsteknologi, Førde ved Høgskulen på Vestlandet (HVL)

Hvilket snitt trengs for å komme inn? Alle søkere slapp inn etter hovedopptaket for informasjonsteknologi, Førde ved HVL både i ordinær kvote og kvoten for førstegangsvitnemål i 2021.

Se også