Snittkrav for geologi og geofare ved Høgskulen på Vestlandet (HVL)

Hvilket snitt trengs for å komme inn? Alle søkere slapp inn etter hovedopptaket for geologi og geofare ved HVL både i ordinær kvote og kvoten for førstegangsvitnemål i 2021.

Se også