Snittkrav for Økonomi og administrasjon, Haugesund, deltid ved Høgskulen på Vestlandet (HVL)

Hvilket snitt trengs for å komme inn? Poenggrensen etter hovedopptaket for Økonomi og administrasjon, Haugesund, deltid ved HVL var 55 i ordinær kvote i 2021. Påkrevd snitt i ordinær kvote var derfor 5,5 ikke inkludert eventuelle tilleggspoeng. Alle slapp inn i kvoten for førstegangsvitnemål.

Se også