Snittkrav for samfunnsfag, Sogndal ved Høgskulen på Vestlandet (HVL)

Hvilket snitt trengs for å komme inn? Alle søkere slapp inn etter hovedopptaket for samfunnsfag, Sogndal ved HVL både i ordinær kvote og kvoten for førstegangsvitnemål i 2021.

Se også