Snittkrav for ernæring ved Universitetet i Agder (UiA)

Hvilket snitt trengs for å komme inn? Alle søkere slapp inn etter hovedopptaket for ernæring ved UiA både i ordinær kvote og kvoten for førstegangsvitnemål i 2021.

Se også