Snittkrav for kommunikasjon, medieproduksjon, årsstudium ved Universitetet i Agder (UiA)

Hvilket snitt trengs for å komme inn? Poenggrensen etter hovedopptaket for kommunikasjon, medieproduksjon, årsstudium ved UiA var 52,3 i ordinær kvote og 41,7 for de med førstegangsvitnemål i 2021. Påkrevd snitt i ordinær kvote var derfor 5,23 ikke inkludert eventuelle tilleggspoeng. Påkrevd snitt i kvoten for førstegangsvitnemål var 4,17 ikke inkludert eventuelle tilleggspoeng.

Se også