Snittkrav for samfunnsplanlegging og kommunikasjon ved Universitetet i Agder (UiA)

Hvilket snitt trengs for å komme inn? Poenggrensen etter hovedopptaket for samfunnsplanlegging og kommunikasjon ved UiA var 44,3 i ordinær kvote og 38 for de med førstegangsvitnemål i 2021. Påkrevd snitt i ordinær kvote var derfor 4,43 ikke inkludert eventuelle tilleggspoeng. Påkrevd snitt i kvoten for førstegangsvitnemål var 3,8 ikke inkludert eventuelle tilleggspoeng.

Se også