Snittkrav for utviklingsstudiet ved Universitetet i Agder (UiA)

Hvilket snitt trengs for å komme inn? Poenggrensen etter hovedopptaket for utviklingsstudiet ved UiA var 44 i ordinær kvote og 39,5 for de med førstegangsvitnemål i 2021. Påkrevd snitt i ordinær kvote var derfor 4,4 ikke inkludert eventuelle tilleggspoeng. Påkrevd snitt i kvoten for førstegangsvitnemål var 3,95 ikke inkludert eventuelle tilleggspoeng.

Se også