Snittkrav for historie, årsstudium ved Universitetet i Agder (UiA)

Hvilket snitt trengs for å komme inn? Alle søkere slapp inn etter hovedopptaket for historie, årsstudium ved UiA både i ordinær kvote og kvoten for førstegangsvitnemål i 2021.

Se også