Snittkrav for spansk, årsstudium ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Hvilket snitt trengs for å komme inn? Poenggrensen etter hovedopptaket for spansk, årsstudium ved NTNU var 54,6 i ordinær kvote og 43,8 for de med førstegangsvitnemål i 2021. Påkrevd snitt i ordinær kvote var derfor 5,46 ikke inkludert eventuelle tilleggspoeng. Påkrevd snitt i kvoten for førstegangsvitnemål var 4,38 ikke inkludert eventuelle tilleggspoeng.

Se også