Snittkrav for samfunnsøkonomi, bachelor ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Hvilket snitt trengs for å komme inn? Poenggrensen etter hovedopptaket for samfunnsøkonomi, bachelor ved NTNU var 52,6 i ordinær kvote og 48 for de med førstegangsvitnemål i 2021. Påkrevd snitt i ordinær kvote var derfor 5,26 ikke inkludert eventuelle tilleggspoeng. Påkrevd snitt i kvoten for førstegangsvitnemål var 4,8 ikke inkludert eventuelle tilleggspoeng.

Se også