Snittkrav for nordisk språk og litteratur, bachelor ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Hvilket snitt trengs for å komme inn? Alle søkere slapp inn etter hovedopptaket for nordisk språk og litteratur, bachelor ved NTNU både i ordinær kvote og kvoten for førstegangsvitnemål i 2021.

Se også