Snittkrav for geologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Hvilket snitt trengs for å komme inn? Poenggrensen etter hovedopptaket for geologi ved NTNU var 55,4 i ordinær kvote og 53 for de med førstegangsvitnemål i 2021. Påkrevd snitt i ordinær kvote var derfor 5,54 ikke inkludert eventuelle tilleggspoeng. Påkrevd snitt i kvoten for førstegangsvitnemål var 5,3 ikke inkludert eventuelle tilleggspoeng.

Se også