Snittkrav for bioteknologi, Trondheim ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Hvilket snitt trengs for å komme inn? Poenggrensen etter hovedopptaket for bioteknologi, Trondheim ved NTNU var 60 i ordinær kvote og 58,2 for de med førstegangsvitnemål i 2021. Påkrevd snitt i ordinær kvote var derfor 6 ikke inkludert eventuelle tilleggspoeng. Påkrevd snitt i kvoten for førstegangsvitnemål var 5,82 ikke inkludert eventuelle tilleggspoeng.

Se også