Snittkrav for humanistiske fag, emnestudier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Hvilket snitt trengs for å komme inn? Poenggrensen etter hovedopptaket for humanistiske fag, emnestudier ved NTNU var 53,8 i ordinær kvote og 35,8 for de med førstegangsvitnemål i 2021. Påkrevd snitt i ordinær kvote var derfor 5,38 ikke inkludert eventuelle tilleggspoeng. Påkrevd snitt i kvoten for førstegangsvitnemål var 3,58 ikke inkludert eventuelle tilleggspoeng.

Se også