Snittkrav for lektor i språkfag/nordisk, 8.-13. trinn ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Hvilket snitt trengs for å komme inn? Poenggrensen etter hovedopptaket for lektor i språkfag/nordisk, 8.-13. trinn ved NTNU var 45,7 i ordinær kvote og 44,1 for de med førstegangsvitnemål i 2021. Påkrevd snitt i ordinær kvote var derfor 4,57 ikke inkludert eventuelle tilleggspoeng. Påkrevd snitt i kvoten for førstegangsvitnemål var 4,41 ikke inkludert eventuelle tilleggspoeng.

Lignende studier

Se også