Snittkrav for bygningsinformasjonsmodellering - BIM ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Hvilket snitt trengs for å komme inn? Poenggrensen etter hovedopptaket for bygningsinformasjonsmodellering - BIM ved NTNU var 53,3 i ordinær kvote i 2021. Påkrevd snitt i ordinær kvote var derfor 5,33 ikke inkludert eventuelle tilleggspoeng. Ingen slapp inn i kvoten for førstegangsvitnemål.

Se også