Snittkrav for allmenn litteraturvitenskap, årsstudium ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Hvilket snitt trengs for å komme inn? Poenggrensen etter hovedopptaket for allmenn litteraturvitenskap, årsstudium ved NTNU var 48,1 i ordinær kvote i 2021. Påkrevd snitt i ordinær kvote var derfor 4,81 ikke inkludert eventuelle tilleggspoeng. Alle slapp inn i kvoten for førstegangsvitnemål.

Se også