Snittkrav for historie, bachelor ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Hvilket snitt trengs for å komme inn? Poenggrensen etter hovedopptaket for historie, bachelor ved NTNU var 39,4 i ordinær kvote og 36,4 for de med førstegangsvitnemål i 2021. Påkrevd snitt i ordinær kvote var derfor 3,94 ikke inkludert eventuelle tilleggspoeng. Påkrevd snitt i kvoten for førstegangsvitnemål var 3,64 ikke inkludert eventuelle tilleggspoeng.

Se også