Snittkrav for bioteknologi, Ålesund ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Hvilket snitt trengs for å komme inn? Poenggrensen etter hovedopptaket for bioteknologi, Ålesund ved NTNU var 50,4 i ordinær kvote og 50,3 for de med førstegangsvitnemål i 2021. Påkrevd snitt i ordinær kvote var derfor 5,04 ikke inkludert eventuelle tilleggspoeng. Påkrevd snitt i kvoten for førstegangsvitnemål var 5,03 ikke inkludert eventuelle tilleggspoeng.

Se også