Snittkrav for informasjonsbehandling ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Hvilket snitt trengs for å komme inn? Poenggrensen etter hovedopptaket for informasjonsbehandling ved NTNU var 60,8 i ordinær kvote og 34,5 for de med førstegangsvitnemål i 2021. Påkrevd snitt i ordinær kvote var derfor 6,08 ikke inkludert eventuelle tilleggspoeng. Påkrevd snitt i kvoten for førstegangsvitnemål var 3,45 ikke inkludert eventuelle tilleggspoeng.

Se også